Bivalne barke v Amsterdamu

Nizozemska

Projekt:

Narediti življenje udobnejše za tiste, ki bivajo v bivalnih barkah v Amsterdamu

Sistem:

Sistem Zelene strehe Urbanscape®

Uporabljeni izdelki:

Substrat Urbanscape® Green Roll

Video:

Izziv:

Običajna bivalna barka – poleti je sonce krivo za dvig temperature v notranjosti.

Bivalni del bark je pokrit z lahko leseno streho, ki nudi le minimalno izolacijo. Poleti se zaradi prehajanja sončne energije temperatura v notranjosti dramatično dvigne.

Rešitev:

Za izboljšanje udobja v bivalnih barkah v Amsterdamu je družba Sedumworld namestila sistem Zelene strehe Urbanscape®, ki je vseboval substrat Urbanscape® Green Roll in preprogo Sempergreen s homulicami. Izmerjeni podatki in specifični izračuni glede na podnebne podatke za Amsterdam, so jasno pokazali na bistvene spremembe dejanskega toplotnega toka skozi notranje površine.

Prednosti:

Bivalne barke z zelenimi strehami – udobnejše bivanje zaradi nižjega toplotnega in sončnega sevanja.

Lahka zasnova sistem Zelene strehe Urbanscape ® ne poslabša strukturne stabilnosti, hkrati pa dobro ščiti pred padavinskimi vodami (odvajanje padavinskih voda) prek naravnega izparevanja in tako hladi streho barke. Poleg tega pa streha, zasajena s homulicami, povečuje biotsko raznovrstnost v urbanih okoljih, saj varuje in je vir hrane za čebele, metulje in druge žuželke.

Pred namestitvijo

Po namestitvi