Knauf Insulation Experience Center

Slovenija

Lokacija

Škofja Loka, Slovenija

Sistem zelene strehe

ekstenzivna zelena streha: Urbanscape® Green Roof HIGH Premium

Površina (m²)

118

Arhitekt

Protim Ržišnik Perc d.o.o.

Fotografije

KI arhiv in D. Bevk

Projekt

Raziskovalni projekt o raznolikosti opraševalcev na sistemih zelenih streh Urbanscape® – KIEXC Škofja Loka.

Raziskovalno študijo je leta 2019 izvedel Knauf Insulation Green Solutions v sodelovanju s slovenskim Nacionalnim inštitutom za biologijo.

Izziv

Knauf Insulation Green Solutions je leta 2019 v sodelovanju s slovenskim Nacionalnim inštitutom za biologijo izvedel raziskavo biotske raznovrstnosti na sistemih zelenih streh Urbanscape. Raziskava se je osredotočila na to, kako lahko zelene strehe Urbanscape® prispevajo k številčnosti in raznovrstnosti opraševalcev, ter poskusila določiti njihov potencial za kakovosten habitat za opraševalce v urbanih in industrijskih območjih.

Raziskovalni projekt je usklajen s pobudo EU za opraševalce, katere cilj je izboljšati znanstvena spoznanja o upadanju številčnosti opraševalcev, odpraviti glavne znane vzroke tega pojava in okrepiti sodelovanje med vsemi zadevnimi akterji.

Rešitev

Rezultati kažejo na velik pomen sistema zelenih streh Urbanscape® za opraševalce. Dokazujejo, da so zelene strehe pomembne ne le za udomačene medonosne čebele in čebelarstvo, temveč tudi z vidika ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. V okviru raziskave so na zelenih strehah našli tudi številne druge žuželke: divje čebele, čmrlje, muhe trepetavke, ose, metulje, muhe, pikapolonice, hrošče in molje …

Gostota opraševalcev je bila presenetljivo velika. Največja evidentirana gostota opraševalcev je bila 11 opraševalcev/m2, kar pomeni, da je na značilni zasebni zeleni strehi 2.750 opraševalcev, na največji zeleni strehi Urbanscape®, ki se nahaja na poslovni stavbi v Franciji, pa skoraj 92.000 opraševalcev – pet majhnih čebeljih družin (Bevk in drugi, 2019).

Prednosti

Zelene strehe lahko skupaj z drugimi elementi zelene infrastrukture še dodatno izboljšajo naravne razmere, potrebne za ohranitev uspešnih habitatov za opraševalce. Zelena infrastruktura prispeva k biotski raznovrstnosti, saj zagotavlja naravne rešitve in oživlja tako urbana kot industrijska območja. Zelene strehe in zelene stene delujejo kot zatočišče za opraševalce in jim omogočajo, da se gibajo in razpršijo po urbanih območjih. Zelene strehe in stene tako skupaj s parki, vrtovi in ​​v kombinaciji z naravnimi in polnaravnimi območji na podeželju podpirajo mrežo habitatov za opraševalce v širšem okolju. Regionalne in lokalne oblasti je treba spodbuditi, da vlagajo v takšne rešitve.